Klasblogs

Laatste nieuws

Project 'Lezen in Actie!'

1 december 2020

LEESPROJECT IN BASISSCHOOL KLIM-OP BAVEGEM
In de Vrije Basisschool te Bavegem draagt men lezen al langer hoog in het vaandel. Dit schooljaar behoort Klim-Op  tot één van de twintig pilootscholen die in Vlaanderen geselecteerd werd voor het project 'Lezen in Actie!’. In dit leesproject zullen de school, de lokale bibliotheek en het gezin samenwerken.  Het belangrijkste doel is het aanscherpen van de leesmotivatie en het leesplezier bij de leerlingen. Een eerste activiteit die samen met het oudercomité wordt georganiseerd is de ‘Grote voorleesdag op Afstand’. De komende maanden krijgt een aantal leerkrachten een bijkomende vorming over lezen op school. In de klassen worden ‘boekenarrangementen’ uitgewerkt en de leerkrachten gaan op zoek naar goede praktijkvoorbeelden om lezen bij kinderen te stimuleren.

 

 

HELM OP FLUO TOP

19 november 2020

Klik HIER voor de video.

Meer nieuws

Nieuwsbrief