FAIRTRADE IN KLIM-OP

Laatste nieuws

KLIM-OP HERDENKT WAPENSTILSTAND

10 november 2018

KLIM-OP HERDENKT WAPENSTILSTAND
OP 11 november werd door het gemeentebestuur en de vereniging van de oud-strijders het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht aan het monument voor de gesneuvelde soldaten te Bavegem. Juf Jolien en de leerlingen van het zangkoor van Klim-Op luisterden de viering op met poëzie en een vredeslied.
Het was de 100ste keer dat het zwijgen van de wapens van die oorlog werd herdacht. De school werkt graag mee aan de herdenking: ook op school wordt elke dag gewerkt aan een veilige en vredevolle samenleving.

 

 

SINT EN PIET WERDEN VERWELKOMD

9 november 2018

SINT EN PIETEN WERDEN VERWELKOMD

GROOTOUDERS IN BEWEGING

Het was even schrikken toen Sint-Maarten en zijn pieten met een heuse tandem de speelplaats kwamen opgereden.
Het paard van Sint wordt oud en bovendien willen ook Sint en Pieten werken aan de conditie, vandaar hun keuze voor een ‘stalen ros’. Het jaarthema in Klim-Op draait immers helemaal rond beweging, en dat wilden ze graag ondersteunen. De leerlingen waren enthousiast en verwelkomden het hoog bezoek passend. In de voormiddag bezocht Sint-Maarten en zijn gevolg alle klassen van de school, in de namiddag woonden ze de show bij die de kleuters brachten tijdens het grootoudersfeest. Het werd een onvergetelijke namiddag voor groot en klein. Ook de juffen gaven het beste van zichzelf in een opzwepend dansnummer. Langs deze weg wil de school het oudercomité en de bereidwillige medewerkers hartelijk danken voor de organisatie van dit mooie feest. Een bijzonder woord van dank aan alle (groot)ouders voor hun spontane gift op het einde van de namiddag. Dit wordt aangewend om een passend geschenk aan te kopen voor de kleuterafdeling.

 

Meer nieuws

Nieuwsbrief